Škola architektury - Program výuky

Předběžný program výuky kurzu pro šk. rok 2013/14

 

Teorie a vývoj architektury

 

         

Datum

Probírané téma

5.10.2013

Úvod do studia architektury,

Nejstarší období, antika – architektura starověkého Řecka a Říma

19.10.2013

Románská a gotická architektura

2.11.2013

Architektura renesance

16.11.2013

Architektura baroka

30.11.2013

Beseda s tvůrčím architektem o současné české architektuře

14.12.2013

Baroko v Čechách

4.1.2013

Architektura 19. století

18.1.2014

Architektura a urbanismus 1. poloviny 20. století

25.1.2014

Architektura a urbanismus 2. poloviny 20. století

 

Samostatné zpracování „seminární práce“ na téma:

  1. Současná architektura mého města – stavby, které mě zaujaly

  2. Místní architektonická scéna – arch. atelier, jehož tvorba se mi líbí

 

Doporučená literatura:

STAŇKOVÁ, A., PECHAR, J.: Tisíciletý vývoj architektury. Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1989; ISBN 80-03-00073-4.

HEROUT, J: Slabikář návštěvníků památek, Praha, 2000; ISBN 80-85386-92-5

 

Matematika

 

       

Datum

Probírané téma

5.10.2013

Algebraické výrazy, funkce

19.10.2013

Funkce , jejich grafy a jejich definiční obory

2.11.2013

Rovnice a nerovnice lineární, kvadratické, s parametrem

16.11.2013

Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, rovnice iracionální

30.11.2013

Rovnice a nerovnice exponenciální a logaritmické

14.12.2013

Goniometrické funkce, rovnice a nerovnice

4.1.2014

Analytická geometrie lineárních útvarů v rovině

18.1.2014

Analytická geometrie kvadratických útvarů v rovině

25.1.2014

Shrnutí, téma dle výběru posluchačů

 

Doporučená literatura:

Kolektiv: Matematika, Přijímací zkoušky na ČVUT

PETÁKOVÁ,J.: Matematika - příprava k maturitě a přijímacím zkouškám na VŠ

ZHOUF,J. a kol.: Sbírka testových úloh k maturitě z matematiky

KUBÁT,J.: Sbírka úloh z matematiky pro přípravu k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na VŠ

POLÁK,J.: Přehled středoškolské matematiky

POLÁK,J.: Středoškolská matematika v úlohách I

POLÁK,J.: Středoškolská matematika v úlohách II


 

Kreslení

 

       

Datum

Probírané téma

5.10.2013

Úvod do výuky a nastínění cílů. Studie interiéru a exteriéru

19.10.2013

Geometrická kompozice

2.11.2013

Geometrická kompozice

16.11.2013

Drapérie

30.11.2013

Studie postavy

14.12.2013

Studie postavy

4.1.2014

Interiér, exteriér

18.1.2014

Abstrakce

25.1.2014

Architektonická studie

 

Požadavky: tužky různých tvrdostí

čtvrtky A2 do výuky, balící papír A2 na domácí studie

přenosný kreslířský stojan, nebo tvrdé desky

 

Na úvodní hodinu donést výběr z vlastních prací.

 

Doporučená literatura:

Calbó, M., Velká kniha o kresbě a malbě aktu. Praha 1996.

Parramón, J.M., Velká kniha o kresbě. Praha 1996.

Parramón, J.M., Světlo a stín. Praha 1995.

Smith, S.: Kurs kresby. Praha 1995.

Teissig, K., Hrdina, I.: O kresbě. Praha 1982.