O společnosti - Lidé

Obecně prospěšnou společnost reprezentují tito lidé:

Mgr. Michael Pondělíček, Ph. D.

ředitel společnosti

Specialista na krajinné plánování a environmentální aspekty územního rozvoje, ekoporadenství, pracoval v soukromé sféře i ve státní správě, v současnosti poradce pro ŽP. Do společnosti přistoupil v rámci činnosti v roce 2008, kdy se věnoval činnostem spojeným s ochranou přírody, její propagací a medializací, případně sepětím ochrany přírody a územního plánování. Zabývá se i podporou v oblasti ekoporadenství a rozvoje sítí spolupráce. Jako ředitel společnosti je i statutárním zástupcem.

e-mail: mpondelicek@gmail.com

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

předsedkyně představenstva

Architektka-urbanistka, specialistka na oblast územního rozvoje a strategického plánování, teoretička v oblasti urbanismu a prostorového plánování s řadou publikovaných původních výzkumných prací, vysokoškolská pedagožka v oblasti urbanismu, územního a strategického plánování a regionálního rozvoje, místní a regionální politička se zaměřením na urbanismus a územní rozvoj a strategické plánování a jeho prosazování v praxi.

e-mail: vladimira.silhankova@gmail.com