Nakladatelství Civitas

Změna klimatu a adaptace

Zobrazit podrobnosti

Motto „Základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli lidé bezpečni a současně šťastni“. Aristoteles 

 

Za „matku všech hrozeb“ označil v roce 2009 změnu klimatu Jamie Shea, tehdejší zástupce náměstka generálního tajemníka NATO pro nové bezpečnostní výzvy. Podle něj je změna klimatu fenoménem, kterému nikdo na světě neunikne a jemuž se nedá čelit jinak než universální společnou akcí. V současné době je změna klimatu velmi diskutovaným globálním problémem. Klima se na Zemi sice měnilo od počátku její existence, ale v posledních několika desítkách let je míra změn mnohem intenzivnější a výrazně rychlejší. Je zřejmé, že se na změnách neblaze projevuje vzrůstající vliv člověka. Změna klimatu ovšem představuje velmi závažný celosvětový a bezprostřední problém, a to i bez ohledu na diskuse o tom, jak mnoho se na této změně podílí lidská činnost.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway. www.eeagrants.cz

Změna klimatu a adaptace je ke stažení ZDE.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a Michael Pondělíček

Vydavatel: Civitas per Populi, o. p. s.

Místo a rok vydání: Praha, 2016

Rozsah: 85 stran

ISBN: 978-80-87756-10-2

Soubory ke stažení
Nepodařilo se rozpoznat žádné soubory

Metodika měření a monitoringu územních změn

Zobrazit podrobnosti
Sledování územních změn je velmi významným úkolem pro udržení či zlepšení územní soudržnosti jako nástroje pro sledování rozvoje území ČR a zlepšení životních podmínek občanů. Dosud ale chyběl nástroj, kterým by bylo možné měřit reálné procesy územních změn - územní dynamiky v čase a tím mít adekvátní podklad pro regionální politiky a územní a strategické plánování na všech relevantních úrovních tj. nejen státní a krajské, ale i na úrovni mikroregionální a lokální, které tyto procesy svými politikami mohou ovlivňovat. Sestrojením a měřením územní dynamiky z dat z dálkového průzkumu Země vzniká objektivní a nezávislý nástroj pro plánovací úřady, který jasně a nestranně popisuje stav územní změny na úrovni obcí, okresů, krajů i celé ČR v čase. Jde o objektivní sledování územního rozvoje prostřednictvím změn v charakteru družicových snímků. K objasnění způsobu, jak konkrétně a nezávisle sledovat územní změny resp. měřit územní dynamiku, slouží tato metodika.
 
Metodika vznikla na základě výzkumného projektu TD20281 „Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů“ financovaného Technologickou agenturou ČR.Metodika vznikla na základě výzkumného projektu TD20281 „Sledování vývoje změn v území (územní dynamika) jako nástroj pro sledování a snižování disparit regionů“ financovaného Technologickou agenturou ČR.
 
Metodika měření a monitoringu územních změn je zdarma ke stažení ZDE a příloha k metodice ZDE.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková, Jan Langr a kol.

Vydavatel: Civitas per Populi, o.p.s.

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2016

Vydání: 1.

Rozsah: 24 + 10 stran přílohy

ISBN: 978-80-87756-07-2

Soubory ke stažení
Nepodařilo se rozpoznat žádné soubory

Ekonomické a bezpečností aspekty (sub)urbanizace

Zobrazit podrobnosti

O suburbanizaci bylo už mnoho napsáno a není cílem této knihy opakovat vše, co se dnes o suburbanizaci ví, ale naopak chce přidat k pracím, které se touto složitou otázkou zabývají nové pohledy, a to pohled zaměřený na ekonomické aspekty dopadů suburbanizace na veřejné rozpočty obcí a vedle toho pohled zaměřený na bezpečnostní otázky fungování suburbánních území. Pro to, aby to bylo možné učunit, bylo nezbytné na řadě míst podívat hlouběji než jen na specifickou problematiku suburbanizace, protože celá řada otázek urbanistického a zejména urbanisticko-ekonomického a urbanisticko-bezpečnostního zkoumání zůstala v uplynulých desetiletích zcela mimo pozornost. Předkládaná kniha shrnuje výsledky zkoumání širšího kolektivu v relativně dlouhém časovém období. Do zkoumání byli zapojeni i studenti, kteří jako „výzkumný“ dorost přinesli celou řadu zajímavých a neotřelých náhledů na danou problematiku. Vydání této knihy je možné díky finanční podpoře nadace CERGE-EI, za což jí patří velký dík od kolektivu autorů.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková, Michael Pondělíček, Miroslav Pavlas, Martin Maštálka

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2013

Vydání: první

Náklad: 300 ks

Rozsah: 234 s.

ISBN: 978-80-87756-04-1

Cena: 300,- Kč

Strategický plán obce/města/ z pohledu rovných příležitostí (gender analýza strategického plánu)

Zobrazit podrobnosti
Soubory ke stažení

Metodika vyhodnocování udržitelného využití území pro potřeby územního plánování

Zobrazit podrobnosti

Cílem metodiky je vytvořit systém pro vyhodnocování udržitelného využití území v územním plánování.

Soubory ke stažení

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni?

Zobrazit podrobnosti

 

Cílem naší práce bylo navrhnout takový systém indikátorů udržitelného rozvoje pro sledování disparit v regionálním vývoji, který bude snadno využitelný na místní případně na krajské úrovni.

 Text je návrhem praktické aplikace navržené indikátorové sady pro využití v našich městech a vesnicích tak, aby si snadno mohly sledovat vývoj v jednotlivých oblastech svého života. Pro srovnání mezi jednotlivými městy resp. vesnicemi by pak měla sloužit data ze závěrečného shrnutí.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kol.

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2012

ISBN: 978-80-87756-00-3

Cena: 80 Kč

Forma: brožovaná

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Zobrazit podrobnosti

Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů.

Soubory ke stažení

Sledování udržitelného rozvoje pro města a obce – případová studie Hradec Králové

Zobrazit podrobnosti

Hradec Králové, téměř stotisícové města na soutoku Labe a Orlice, patří k nejstarším českým městům. Přestože jeho historie sahá k počátkům 9. Století, pro jeho současný vývoj je důležitá především moderní historie, která mu vtiskla charakteristický ráz na konci 18. století. Tehdejší výstavba předsevzala urbanistický vývoj města na další století.

Autor(ři): Martin Maštálka

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2012

ISBN: 978-80-87756-01-0

Cena: 80 Kč

Forma: brožovaná

Indicators of Sustainable Development for Municipalities

Zobrazit podrobnosti

Problematika udržitelného rozvoje (UR) je v popředí zájmu široké odborné i laické veřejnosti již několik let.Pro měření směřování k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování výkonnosti jednotlivých území – od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní se používají ukazatele neboli indikátory.V současné době existuje několik mezinárodně uznávaných sad indikátorů místního a regionálního udržitelného rozvoje obsahujících několik set indikátorů.V současné době existuje několik mezinárodně uznávaných sad indikátorů místního a regionálního udržitelného rozvoje obsahujících několik set indikátorů.

 Cílem práce je, že pro sledování a následné řešení regionálních disparit je nezbytné zavést jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území, který bude vzájemně skladebný nejen po jednotlivých jeho oblastech – ekonomické, environmentální a sociální, ale bude skladebný i hierarchicky tj. od místní, přes mikroregionální, regionální (krajskou) až po státní úroveň. Navržený jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území bude zároveň kompatibilní s územně plánovacími podklady podle Stavebního zákona. Publikace je v anglickém jazyce.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kolektiv

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2011

ISBN: 978-80-904671-5-6

Cena: 300 Kč

Forma: brožovaná

Indikátory udržitelného rozvoje pro města a obce

Zobrazit podrobnosti

Problematika udržitelného rozvoje (UR) je v popředí zájmu široké odborné i laické veřejnosti již několik let.Pro měření směřování k udržitelnému rozvoji, stejně tak jako ke sledování výkonnosti jednotlivých území – od lokální přes regionální úroveň až k úrovni celostátní se používají ukazatele neboli indikátory.V současné době existuje několik mezinárodně uznávaných sad indikátorů místního a regionálního udržitelného rozvoje obsahujících několik set indikátorů.V současné době existuje několik mezinárodně uznávaných sad indikátorů místního a regionálního udržitelného rozvoje obsahujících několik set indikátorů.

Cílem práce je, že pro sledování a následné řešení regionálních disparit je nezbytné zavést jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území, který bude vzájemně skladebný nejen po jednotlivých jeho oblastech – ekonomické, environmentální a sociální, ale bude skladebný i hierarchicky tj. od místní, přes mikroregionální, regionální (krajskou) až po státní úroveň. Navržený jednotný systém sledování rozvoje a výkonnosti (nejen ekonomické) jednotlivých území bude zároveň kompatibilní s územně plánovacími podklady podle Stavebního zákona. 

Autor(ři): Vladimír Šilhánková a kol.

Vydavatel: Civitas per populi

ISBN: 978-80-904671-4-9

Cena: 300 Kč

Forma: brožovaná

Jak sledovat indikátory udržitelného rozvoje na lokální úrovni? Návod pro zpracování případových studií

Zobrazit podrobnosti

Cílem naší práce bylo navrhnout takový systém indikátorů udržitelného rozvoje pro sledování disparit v regionálním vývoji, který bude snadno využitelný na místní případně na krajské úrovni.

Text je návrhem praktické aplikace navržené indikátorové sady pro využití v našich městech a vesnicích tak, aby si snadno mohly sledovat vývoj v jednotlivých oblastech svého života. Pro srovnání mezi jednotlivými městy resp. vesnicemi by pak měla sloužit data ze závěrečného shrnutí.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kolektiv

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2010

Vydání: první

Náklad: 50 ks v tištěné podobě + internetová aplikace na www.indikatory.eu

Rozsah: 82 stran

Cena: neprodejné, na vyžádání u vydavatele

Forma: brožovaná

Soubory ke stažení

Místní příspěvek k ochraně klimatu na úrovni měst a obcí

Zobrazit podrobnosti

Publikace se věnuje příkladům, jak obce a města mohou přispět k ochraně klimatu. Možná opatření jsou rozdělěna do oblastí dopravy a energetiky. Publikace je výsledkem projektu podpořeného MŽP.

Autor(ři): Michael Pondělíček, Michal Volf, Vladimíra Šilhánková

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2010

Náklad: 300 ks

Rozsah: 28 stran

ISBN: 978-80-904671-1-8

Cena: neprodejná publikace

Forma: brožovaná

Soubory ke stažení

Vybraná témata z regionálního rozvoje

Zobrazit podrobnosti

Problematika regionálního rozvoje a regionálních politik je aktuálním tématem nejen na úrovni státu, ale zejména na úrovni krajské tj. regionální. Vedle toho i obce a města hledají přístupy a nástroje, jak zlepšit svou situaci, a to nejen ekonomickou, ale mnohde i demografickou (např. úbytek počtu obyvatel velkých měst) či sociodemografickou (nezaměstnanost, nedostatek kvalifikovaných pracovních sil apod.).

 

Vybraná témata z oblasti regionálního rozvoje jsou dalším z řady studijních textů zaměřených na problematiku regionálního rozvoje, , který se věnuje tématům regionálního rozvoje nejen z ekonomického, ale zejména prostorového hlediska. Text je zaměřen tak, aby poskytl základní vodítko zejména v aktuálních tématech regionálního rozvoje a rozvoje území, měst a obcí vůbec.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková

Vydavatel: Civits per populi

ISBN: 978-80-904671-0-1

Cena: 150 Kč

Forma: brožovaná

Ulice, náměstí a nábřeží Hradce králové

Zobrazit podrobnosti

Kniha Vladimíry a Petra Šilhánkových představuje na třicet veřejných prostorů města Hradce Králové. Zabývá se jejich historickým vývojem i současným stavem a čtivou formou tak s nimi seznamuje čtenáře -obyvatele Hradce Králové i milovníky tohoto města. Kniha je doporozena fotografiemi Pavla Sůvy. K dostání je v Salonu Královéhradeckém, u hradeckých knihkupců nebo ji lze objednat na adrese sdružení.

Autor(ři): Vladimíra a Petr Šilhánkovi

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2010

ISBN: 978-80-903813-8-4

Cena: 300 Kč

Forma: brožovaná

Agenda 21 i lokalna demokratija – izkustva iz Češke Republike

Zobrazit podrobnosti

Projekt na šíření principů otevřené demokracie a zprostředkování informací o udržitelném rozvoji a jeho propagaci a zavádění v zemích Balkánu vznikl na základě podpory Ministerstva zahraničí České republiky. Česká republika se jako plnoprávný člen Evropské unie zapojila do podpory udržitelného rozvoje na místní úrovni (v městech a vesnicích) a také rozvoje demokratického života a tato publikace přináší zkušenosti z Čech i na Balkán, tak jako v minulosti dělali naši otcové a dědové…

Projekat za širenje principa otvorene demokratije i posredovanje informacija o održivom razvoju te njegovo promovisanje i uvođenje u zemlje Balkana nastao je na osnovu pomoći Ministarstva inostranih poslova Češke Republike. Češka Republika se kao punopravna zemlja članica Evropske unije uključila se u pomaganje održivog razvoja na lokalnom nivou (u gradovima i na selima) te razvoj demokratskog života, pa ova publikacija donosi iskustva iz Češke i na Balkan, kako su to u prošlosti radili naši očevi i djedovi…

Autor(ři): Michael Pondělíček, Vladimíra Šilhánková

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2010

Vydání: první

Náklad: 200

Rozsah: 32 stran

ISBN: 978-80-904671-2-5

Forma: brožovaná

Soubory ke stažení

Regionální rozvoj v době krize

Zobrazit podrobnosti

V květnu 2010 uspořádalo o.s. Civitas per Populi a Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice 1.ročník odborné konference na téma Regionální rozvoj mezi teorií a praxí na aktuální téma Regionální rozvoj v době krize. Protože přednesené příspěvky a diskutovaná témata mají širší dopad, rozhodli jsme se vydat tento sborník jako trvalý zdroj poznatků a inspirace v oblasti regionálního rozvoje mezi teorií a praxí.

Autor(ři): V.Šilhánková a kolektiv

Místo a rok vydání: Hradec Králové/Pardubice 2010

ISBN: 978-80-903813-9-1

Soubory ke stažení

Sustainable development indicators, Theoretical approaches and experience in the Czech Republic. Key study Hradec Králové

Zobrazit podrobnosti

Publikace mapuje problematiku vyhodnocování strategií udržitelného rozvoje prostřednictvím jejich indikátorů. Na příkladu města Hradec Králové ukazuje nejen výsledky měření jednotlivých indikátorů ze Společné sady evropských indikátorů (ECI), ale i jejich vzájemnou provázanost a vazbu na strategické a další rozvojové dokumenty města. Publikace vyšla jako dílčí výstup výzkumného projektu MMR a je v anglickém jazyce.  

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kol.

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové 2007

Rozsah: 57 stran

ISBN: 978-80-903813-4-6

Cena: 150 Kč

Forma: brožovaná

Rekonverze vojenských brownfields

Zobrazit podrobnosti

Kniha zabývá podmínkami pro rekonverzi a revitalizaci vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst. Projekt bude zaměřen na prozkoumání možností pro nalezení nových funkcí do těchto území a realizaci funkční a zřejmě i prostorové transformace těchto území. Cílem projektu je vytvoření metodického návodu (návrh nástrojů a postupů) využitelného pro místní samosprávy, které by vedly ke koordinovanému přístupu při rekonverzi a revitalizaci bývalých vojenských areálů a jejich zapojení do urbánního a socio-ekonomického prostředí našich měst.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kol.

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Místo a rok vydání: Pardubice, 2006

Vydání: první

Náklad: 200 ks

Rozsah: 219 stran

ISBN: 80-7194-836-5

Forma: tištěná publikace

Extra: Publikace je neprodejná.

Indikátory udržitelného rozvoje. teoretické přístupy a zkušenosti v České republice. Případová studie Hradec Králové

Zobrazit podrobnosti

Publikace mapuje problematiku vyhodnocování strategií udržitelného rozvoje prostřednictvím jejich indikátorů. Na příkladu města Hradec Králové ukazuje nejen výsledky měření jednotlivých indikátorů ze Společné sady evropských indikátorů (ECI), ale i jejich vzájemnou provázanost a vazbu na strategické a další rozvojové dokumenty města. Publikace vyšla jako dílčí výstup výzkumného projektu MMR.

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2008

Vydání: první

Náklad: 100 ks

ISBN: 978-80-903813-6-0

Cena: 70 Kč

Forma: CD ROM

Soubory ke stažení

Suburbanizace - hrozba fungování (malých) měst

Zobrazit podrobnosti

Suburbanizace neboli rozrůstání předměstí a příměstských oblastí přestala být fenoménem Prahy a jejího okolí a zasáhla již většinu velkých i steředně velkých měst v České republice. Dosud byla suburbanizace nahlížena povětšinou z pohledu jádrových měst a  dopadl na ně. Kniha se zabývá dopady suburbanizace nejen na centra aglomerací, ale i na měnší města v jejich zázemí. Hodotí dopady z hlediska územního, envirnmentálního, socio-demografického a v neposlední řadě i ekonomického.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kol.

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2007

Vydání: první

Náklad: 100 ks

Rozsah: 234 stran

ISBN: 978-80-903813-3-9

Cena: 120 Kč – náklad je rozebrán

Forma: tištěná publikace

Soubory ke stažení

Veřejné prostory jako prostředek pro podporu místního cestovního ruchu

Zobrazit podrobnosti

Podpora místního cestovního ruchu je jedním z aktuálních ?rozvojových? témat místních samospráv. V řadě míst byly vytipovány a zpřístupněny jednotlivé místní unikátní atraktivity (kostely, zámky apod.). Propojení jednotlivých atraktivit dostatečně zajímavými a komfortními pěšími trasami s návazností na další služby cestovního ruchu resp. nabídka dalšího využití pro volnočasové aktivity by přitom přinesla výrazné ekonomické přínosy. Publikace je zaměřena na vytvoření obecně použitelné metodiky pro tvorbu spojitého systému veřejných prostorů jako nástroje pro propojení místních atraktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2006

Vydání: první

Rozsah: 66 stan

ISBN: ISBN 80-903813-2-4

Koncepce bytové politiky pro středně velká a malá města

Zobrazit podrobnosti

Bydlení je základní potřebou každého jednotlivce, stejně tak jako základní funkcí každého sídla. Pokud město či vesnice neroste, pak dochází k jeho úpadku. Velká města vyvíjejí různé strategie jak obyvatelstvo udržet či přilákat a používají k tomu celou řadu prostředků formulovaných odbornými týmy. Středně velká a zejmééna malá města mají mnohdy obdobný problém s úbytkem obyvatel, ale nemají finanční ani personální kapacitu ho řešit. Kniha proto podává návod jak na to.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková a kol.

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2006

Vydání: první

Náklad: 100 ks

Rozsah: 234 stran

ISBN: 80-903813-0-8

Cena: 200 Kč

Forma: tištěná publikace

Soubory ke stažení

Public Spaces and Quality of Life in Cities

Zobrazit podrobnosti

Sborník příspěvků stejnojmené konference European Urban Research Association, která se konala Fakultě architektury VUT v Brně v září 2005. Prezentované příspěvky mapují přístupy k problematice vnímání veřejných prostorů jako základního fenoménu měst od Turecka až po Velkou Británii.

Autor(ři): Petra Pokludová – Vladimíra Šilhánková (editorky)

Vydavatel: VUT v Brně a Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Brno 2005

Vydání: první

Náklad: 100 ks

Rozsah: 234 stran

ISBN: 80-214-2644-6

Cena: 450 Kč

Forma: tištěná publikace

Veřejné prostory v územně plánovacím procesu

Zobrazit podrobnosti

Kniha jako jedna z prvních v kontextu České republiky mapuje problematiku veřejných prostorů našich měst od jejich širších společensko-historických souvislostí až po praktickou aplikaci v systému územního plánování.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková

Vydavatel: VUT v Brně a Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Brno 2003

Vydání: první

Náklad: 300 ks

Rozsah: 146 stran

ISBN: 80-214-2505-9

Cena: 190 Kč

Forma: tištěná publikace

Soubory ke stažení

49+1 architektura Hradec Králové 1990 - 2005

Zobrazit podrobnosti

Kniha mapuje architekturu Hradce Králové v období let 1990 - 2005. Formou průvodce představuje 49 realizovaných architektonických počinů a jednu odbornou veřejností dříve opomíjenou funkcionalistickou vilu. Představované stavby jsou dokumentovány fotografiemi, půdorysy případně dalšími podklady. Na základě knihy vznikl v Hradci Králové i procházkový okruh po současné arhcitektuře.

Autor(ři): Vladimíra Šilhánková – Petr Šilhánek

Vydavatel: Amos Editio

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2006

Vydání: první

ISBN: 80-903763-0-4

Cena: 300 Kč

Forma: brožovaná

Problémy mikroregionů při tvorbě společných projektů

Zobrazit podrobnosti

Knížka je výstupem stejnojmeného výzkumného projektu a snaží se nalézt mechanismy a nástroje, které ny mohly využívat mikroregiony resp. dobrovolné svazky obcí (DSO) a mítní akční skupiny (MAS) pro podporu rozvoje svého - poětšinou venkovského prostoru vč. použitelných finančních nástrojů a způsobů jak tyto finanční zdroje získat.
 

Autor(ři): Tomáš Pápol, Miroslav Pavlas (editoři)

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2006

Vydání: první

Náklad: 50 ks

Rozsah: 90 stran

ISBN: 80-903813-1-6

Extra: Publikace je neprodejná.

Soubory ke stažení

Evropská hospodářská integrace

Zobrazit podrobnosti

Autor(ři): Ivana Mandysová

Vydavatel: Civitas per Populi

Místo a rok vydání: Hradec Králové, 2008

Vydání: první

Náklad: 100 ks

ISBN: 978-80-903813-5-3

Forma: CD ROM

Extra: Publikace je neprodejná.