Knihovna Civitas

Knihovna Civitas per Populi je projektem občanského sdružení Civitas per Populi a soustřeďuje českou i zahraniční odbornou literaturu z mnoha oblastí. Pro příklad jmenujme oblasti: urbanismus, stavba měst, veřejná správa, architektura, územní plánování, ekologie, Evropská unie a strukturální fondy a jiné. K 29.3. 2016 evidovala knihovna na 987 knižních titulů, 354 časopisů, 645 informačních brožur, 145 diplomových a bakalářských prací a 98 CD a DVD.

Nabídka služeb

Svým odborným zaměřením knihovna vymezuje široký okruh svých čtenářů – patří sem zejména studenti vysokých škol, pracovníci státní správy a samosprávy, urbanisté aj.

Seznam titulů naleznete v pravidelně aktualizovaném katalogu níže na této webové stránce.

Kontakt pro zájemce o zapůjčení knihy: civitasperpopuli@gmail.com.

 

 

 


Seznam knih k vypůjčení naleznete ZDE

Seznam dalších knih, avšak pouze pro prezenční vypůjčení, naleznete ZDE

Seznam dostupných diplomových prací k vypůjčení naleznete ZDE

Seznam časopisů k vypůjčení naleznete ZDE

Seznam informačních brožur k vypůjčení naleznete ZDE

Seznam CD a DVD k vypůjčení naleznete ZDE