Klub Architektů - Proběhlé akce

30. 8.
2013
Přípravný kurz architektury a stavitelství už brzy začne!

Přípravný kurz začíná 5. října 2013 v 9:00. Zájemci mohou svou přihlášku na e-mail civitasperpopuli@gmail.com. 

Více informací zjistíte na http://www.civitas-group.cz/skola-architektury/


30. 5.
2013
Konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí

Připravujeme další cyklus odborné konference na téma Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, která proběhne v Pardubicích 30.5.2013. V případě Vašeho zájmu se této konference zúčastnit, nám zašlete vyplněný formulář. Záštita.


10. 12.
2012
Nová kniha Tři generace architektů

Rádi bychom Vás upozornili, že jsme zahájili prodej nové knihy Ladislava Zikmund-Lendera s názvem Tři generace architeků, která je k dostání v Salonu Královehradeckém za 110,- Kč (tedy méně než je klasická maloobchodní cena). 

Těšíme se na Vaši návštěvu


5. 12.
2012
Rozvoj města Hradec Králové s PaedDr. Jindřichem Vedlichem

Rádi bychom Vás pozvali na akci Možná přijde i Mikuláš aneb tajný host Salonu beseda s PaedDr. Jindřichem Vedlichem, náměstkem primátora pro rozvoj města a dalšími hosty na téma Rozvoj města Hradce Králové, která se uskuteční v Salonu Královehradeckém netradičně ve středu 5.12. od 18:00.

Těšíme se na Vaši návštěvu

Pozvánka

Foto1, foto2, foto3, foto4, foto5


11. 10.
2012
Tři generace architektů:Rejchlovi

Zveme Vás na výstavu s názvem Tři generace architektů: Rejchlovi, která bude pro veřejnost zpřístupněna v Salonu Královehradeckém od 11. října. Výstavu zahájí vernisáž, která proběhne také ve čtvrtek 11. října od 17:30 za účasti autora projektu Ladislava Zikmund-Lendera a Milana Rejchla. 

Na tuto výstavu pak naváže 25. října přednáška Ladislava Zikmund-Lendera s představením nové publikace. Více se dozvíte v tiskové zprávě nebo v pozvánce

Vstup na akci je dobrovolný

foto z akce naleznete níže:

foto1, foto2, foto3, foto4


8. 10.
2012
The show must go on(Reverse Transcription) –Show musí pokračovat(reversní transkripce)

Rádi bychom Vás pozvali na zajímavou akci s názvem The show must go on - Show musí pokračovat. Jedná se o performativní přednášku o vybraných uzlech konkrétního umění. Reakce na události a umělecká díla spjatá s mezinárodním konkrétním hnutím. Této akce je občanské sdružení Civitas per Populi spolupořadatel.

Pozvánka


6. 10.
2012
Přípravný kurz ke studiu architektury pokračuje 2. lekcí

Už 2. lekce "školičky" architektury je připravena na sobotu 6.10. Od 9 hodin porběhne hodina matematiky s Mgr. Michalem Dočekalem a na programu budou algebraické výrazy a funkce, od 10.45 povede Adéla Khomová hodinu ktreslení, kde se bude věnovat geometrické kompozici a od 12:30 bude probíhat přednáška doc. Šilhánkové o Románské a gotické architektuře.  Zájemci o kurz se mohou dodatečně ještě přihlásit na naší e-mailové adrese, kde získají i další doplňující informacee.


22. 9.
2012
Přípravný kurz ke studiu architektury a stavitelství začíná!

Tento kurz si klade za cíl připravit zájemce o studium architektury na Fakultách architektury a Fakultách stavebních na přijímací zkoušky a zároveň nabízí úvod do studia tohoto oboru. Absolventi kurzu budou tedy nejen připraveni zvládnout přijímací řízení, ale poznají také základy vysokoškolského učiva, které je čeká v úvodu studia. Vaše první kroky ve studiu budou o to snazší…

Pro koho je kurz určen?

  • pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol, kteří chtějí studovat architekturu a stavitelství
  • pro studenty, kteří neuspěli v přijímacím řízení na VŠ v minulém roce a chtějí se pokusit znovu
  • pro všechny ostatní zájemce o architekturu

POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU JE LIMITOVÁN KAPACITNÍMI MOŽNOSTMI UČEBNY!!!

 

Kde bude kurz probíhat?

V Hradci Králové, v Salonu Královéhradeckém, Gočárova 20 (vedle Mléčných lahůdek na Ulrichově nám.)

 

Struktura kurzu a časový harmonogram

Sobota 2x měsíčně, celkem 9 výukových bloků

Výuka 6 hodin (2 hodiny kreslení + 2 hodiny matematika + 2 hodiny vývoj a teorie architektury)

 

Termín konání kurzu

září 2012 – leden 2013

1. ukázková hodina proběhne v sobotu 22. září 2012 od 9 hodin

podrobný program najdete v sekci Škola architektury

 

Cena kurzu

Celková cena kurzu je 3.200,- Kč

První blok výuky bude proveden formou ukázkové hodiny ZDARMA!!!

 

Přihlášky a platba

Přihláška je ke stažení v elektronické formě v sekci Škola architektury

Můžete ji zaslat elektronicky na adresu: civitasperpopuli@gmail.com nebo poštou na adresu:

Civitas per Populi, Střelecká 574/13, 500 02 Hradec Králové.

Platba bude provedena hotově po skočení prvního ukázkového výukového bloku
nebo převodem na účet č. 179322439/0300.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na našich kontaktech: civitasperpopuli@gmail.com nebo na tel. 722 969 360


8. 6.
2012
Výstava NEREALIZOVANÉ PROJEKTY + vernisáž

V Salonu Královehradeckém proběhla ve čtvrtek 17.5. od 17:00 vernisáž k připravované výstavě NEREALIZOVANÉ PROJEKTY V HRADCI KRÁLOVÉ, kterou můžete navštívit také v Salonu Královehradeckém na Gočárově třídě do 26.6. kterýkoli všední den od 14:00 do 18:00. 

Na akce není potřebná předešlá domluva či rezervace, vstupné je zdarma. Akce probíhá s podporou města Hradec Králové.

 

pozvánka

foto1

foto2

foto3

Nerealizované projekty Hradce Králové

– výstava v Salonu Královéhardeckém

Tisková zpráva

O.s. Civitas per Populi ve spoluprácí s Městem Hradec Králové pořádají v Salonu Královéhradeckém výstavu projektů, které v Hradci Králové vznikly za uplynulých deset let, a které se nepodařilo zrealizovat, byť byly architektonicky velmi hodnotné. Některé z vystavovaných projektů jako dostavba budovy magistrátu města nebo přestavba Malého náměstí architektem Kouckým jsou již definitivně „archivními“ záležitostmi, neboť nakonec došlo k realizaci jiných řešení, jiné projekty jako např. cyklistická lávka přes Labe u Aldisu, úprava fasády budovy Galex v ústí Gočárovy třídy či již skoro zapomenutá Kavárna na Labi se mohou své realizace přeci jen dočkat. Cílem výstavy, které byla otevřena při příležitosti Muzejní noci si právě klade za cíl, připomenou obyvatelům města kvalitné projekty, jejichž realizace „opožďuje“ a které by ale byly významným přínosem pro vzhled i fungování našeho města. Celkem se na výstavě představuje 8 projektů a dva prostorové modely.

Výstava Nerealizované projekty Hradce Králové je otevřena v Salonu Královéhradeckém denně od pondělí do pátku od 14 do 18 hodin a potrvá do 26. června.

Vladimíra Šilhánková
1.6.2012


31. 5.
2012
Tisková zpráva z konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III

tentokrát na téma REGIONÁLNÍ ROZVOJ A RIO PO 20-TI LETECH (KONFERENCE RIO+20)

RI0+20_English version

Program

Regionální rozvoj Mezi teorií a praxí III – Konference Rio+20

Tisková zpráva

 

Ve čtvrtek 31. května 2012 uspořádal Ústav regionálních a bezpečnostních věd Fakulty ekonomicko-správní (ÚRBV FES) Univerzity Pardubice spolu s občanským sdružením Civitas per Populi již 3. ročník z cyklu odborných konferencí Regionální rozvoj mezi teorií a praxí, letos na téma Regionální rozvoj a Rio po 20 letech (KONFERENCE RIO+20).

 

Záštitu nad konferencí převzal a konferenci rovněž slavnostně zahájil PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D. náměstek primátora pro rozvoj města Hradce Králové. Odbornou garantkou konference byla doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. z ÚRBV FES.

 

Na konferenci se sešlo přes 60 účastníků – zástupců odborné veřejnosti z úřadů, neziskového sektoru i z poradenských firem věnujících se oblasti regionálního rozvoje, absolventi oboru Regionální rozvoj i současní studenti Fakulty ekonomicko-správní.

 

Účastníci konference společně diskutovali nad otázkami (trvale) udržitelného rozvoje, na jeho cestě od Summitu Země v Rio de Janeiru před dvaceti lety až po jeho současnou podobu teoretickou i praktickou. Předvedena byla úplná nebo částečná nefunkčnost tohoto konceptu v naší v praxi v oblasti územního a strategického plánování, formalizace přístupu při hodnocení udržitelného rozvoje v našich „evropských“ projektech i spíše formální než reálné zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů nejen v rámci Místní Agendy 21. Na druhou stranu byly ukázány úspěšné příklady např. z Hradce Králové, kdy se principy udržitelnosti v praxi skutečně daří naplňovat. Teoretická hodnocení se tak vzácně setkala s praktickými postřehy, kdy závěrem konference bylo konstatováno, že nemá-li odkaz z Ria zcela zaniknout, bude nezbytné jeho oživení a očištění od nánosů formalismu.

 

Významným přínosem konference je bezesporu nikoli jen to, že se akademická obec názorově shodla s odborníky z praxe, ale skutečnost, že se opravdu podařilo propojit pohledy teoretické s těmi praktickými a konference se tak skutečně uskutečnila „mezi teorií a praxí“.

 

Vladimíra Šilhánková

Pardubice/HradecKrálové, 1.6.2012


12. 4.
2012
Diskusní večer na téma VSTOUPÍ HRADEC DO UNESCO?

Proběhl zajímavý diskusní večer na téma VSTOUPÍ HRADEC DO UNESCO?, který proběhne již tradičně ve čtvrtek 12. dubna v Salonu Královehradeckém v 18:00.

pozvánka

foto1

foto2

foto3


8. 3.
2012
Povolání architektka - beseda k MDŽ

Besedu k MDŽ spojená s přednáškou doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D. na téma "Mužská a ženská role v architektuře a urbanismu" proběhla V Salonu královéhradeckém ve čtvrtek 8.3.

...pokud budeme na architekturu a urbanismus nahlížet z obecně v psychologii uznávaného pohledu rozdílného rozdělení rolí mezi muži a ženami, musí pak existovat  přirozeně rozdílné vnímání architektury / města / světa mezi muži a mezi ženami. Jsou li totiž přirozeně rozdílné životní role, kdy muži jsou těmi "racionálně myslícími, aktivnímu, průbojnými a pokrokovými hybateli světa" a ženy spíše ty "pasivní, ochranitelské, pečovatelské a kotvící" je pak přirozené, že mužské vnímání tvaru, funkčnosti, architektury i města je jiné než to ženské ...


16. 2.
2012
Přednáška Viktora Karlíka z o.s. Baobaby na téma Nízkoenergetické domy z přírodních materiálů (sláma, hlína, dřevo) + Fotografie z přednášky

Přednášku o nízkoenergetických domech a zejména domech ze slámy se uskutečnila v Salonu Královéhradeckém již tradičně ve čtvrtek 16.2.2012 od 17 hod.   Pozvánka na přednášku

Historie, vlastnosti, konstrukční systémy, zajímavé realizace v ČR a ve světě, legislativa, potenciál pro 3.tisíciletí, rostoucí domy (90 min.).

Více informací můžete najít na webu: http://www.baobaby.org/

FOTOGRAFIE  z přednášky 16.2.2012:

Přicházející posluchači

Salon navštívila spousta nadšenců

Přednáška - Slaměné domy v Salonu

Prezentace

P.Karlík z organizace Baobaby

Viktor Karlík

Rostoucí stromy


19. 1.
2012
Přednáška Prof. Mirko Bauma spojená s vernisáží výstavy prací studentů Technické univerzity v Cáchách + FOTO z přednášky

Profesor Baum je mj. autorem návrhu lávky přes Orlici v Hradci Králové, která by se měla stavět u Zimního stadionu. Přednášku pořádalo o.s. Civitas per Populi ve spolupráci s Odborem hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové. Přednáška a vernisáži se uskutečnila ve čtvrtek 19. ledna 2012 od 17 hodin v přednáškovém sále Muzea Východních Čech v Hradci Králové. Výstava trvala do konce února v Salonu Královéhradeckém.

Pozvánka

Fotografie z přednášky profesora Mirko Bauma (19.1.2012): 

Úvodní slovo - M. Pondělíček

Profesor Mirko Baum

Přednáška v Muzeu

Publikum v Muzeu

Přednáška profesora Mirko Bauma

Tisková zpráva
V Hradci Králové 20. ledna 2012

Ve čtvrtek 19. ledna 2012 uspořádalo sdružení Civitas per Populi ve spolupráci s Odborem hlavního architekta města pro veřejnost přednášku architekta Mirko Bauma - profesora na Technické univerzitě v Cáchách. Přednáška s neobvyklým názvem „O včelách a šroubech“ byla rozdělena mezi pana profesora a jeho kolegu architekta Davida Baroše. Jak profesor Baum s nadsázkou řekl, pohovořil „o včelách“ a jeho mladší kolega „o šroubech“. „Včely“ představovaly pohled na filosofii práce architekta od nejmladších profesních let v tzv. „školičce atelieru SIAL“ architekta Hubáčka v Liberci, přes realizace ocelových konstrukcí v Německu či Španělsku až po projekt lávky přes Orlici projektovaný v Hradci Králové. Lávka přes Orlici u Zimního stadionu pak byla podrobněji představena architektem Barošem jako lehká ocelová konstrukce, promyšlená a designově propracovaná až do posledního šroubu. S výstavbou lávky v Hradci Králové se započne již letos na jaře a Hradečané se mohou těšit na opravdu skvělou architekturu, která jistě esteticky obohatí Salon republiky.
Přednáška architektů Bauma a Baroše byla skutečným zážitkem nejen pro architekty, ale i pro další posluchače, kterým prozářila jinak nevlídný zimní večer.

Výstava prací studentů profesora Bauma
Přednáškou byla zahájena výstava prací studentů profesora Mirko Bauma z Technické univerzity v Cáchách, kteří zpracovávali dvě „hradecká“ témata – rekonstrukci koželužny v Kuklenách a říční plovárnu na Slezském předměstí. Výstavu můžete shlédnout v Salonu Královéhradeckém (Gočárova 20) od 20. ledna do konce února.


 


17. 1.
2012
Tříkrálová sbírka psacích potřeb ve prospěch kambodžských školáků potrvá až do 17. ledna

V loňském roce jsme uspořádali sbírku "Pero pro Klause" a sešlo se několik set per, tužek a pastelek, které jsme předali kambodžským dětem. Přidejte se prosím i Vy a přijďte se podívat na výstavvku o Kambodže a rozestavěnou českou školu ve městě Puok a přineste s sebou alespoň jednu tužku pro kambodžské školáky.

Fotografie: Kambodžský večer + Probíhající sbírka ZDE:

Salon královéhradecký

Výstava v Salonu

Tříkrálová sbírka pro kambodžské školáky

Kambodžský večer 5.1.2012

Kambodzsky vecer_pozvanka

Sběrem psacích potřeb byla dne 5. ledna v předvečer Tří králů zahájena sbírka ve prospěch kambodžských školáků. Tato sbírka úspěšně navazuje na dřívější aktivity sdružení Civitas per Populi související s podporou vzdělávání chudých obyvatel Kambodže. Aktivity sdružení jsou orientovány na tuto zemi, protože je jedna z nejchudších na světě a vloni na podzim navíc byla postižena ničivým tajfunem, který zaplavil i část Thajska.
Hostesky vybíraly v centru města a na magistrátu tužky, propisky a další pomůcky. Hned první den sbírky se tak sešlo v Salonu Královéhradeckém na stole okolo tisíce kusů psacího náčiní, gum a ořezávátek. To vše i přesto, že celý den v ulicích města zužila vichřice s deštěm a promrzlé hostesky (praktikantky z Univerzity HK) se několikrát vracely do Salonu ohřát. Někteří mimohradečtí příznivci sbírky zaslali své dary již v předstihu poštou a další zásilky jsou již ohlášeny.
První sbírkový den byl ukončen posezením u fotografií ze skutečného života chudých kambodžských dětí a nad miskou sladkostí dovezených jako drobný dárek pro přispěvatele.
Centrum sbírky se nachází v Salonu Královéhradeckém (provozovaném sdružením Civitas per Populi), Gočárova 20, Hradec Králové (vedle Mléčných lahůdek na Ulrichově náměstí). Sbírka bude pokračovat do 17. ledna, stejně jako výstava fotografií, pohlednic a předmětů dovezených z Kambodži. Už počátkem února budou výsledky sbírky předány dětem v kambodžské provincii Siem Riep.
Další přispěvatelé sbírky psacích potřeb jsou vítáni každý všední den od 14 do 18 hodin v Salonu Královéhradeckém.
 


15. 12.
2011
Beseda s Ing. Václavem Jiráskem, ředitelem Povodí Labe

se uskutečnila v Salonu Královéhradeckém ve čtvrtek 15. prosince 2011 od 17 hod.

Pozvánka


21. 11.
2011
Beseda Zeleň ve městě / město v zeleni ve čtvrtek 24.11. od 17 hodin v Salonu Královéhradeckém

Přednášku Mgr. Michaela Pondělíčka na téma "Zeleň ve městě / město v zeleni", která se konala v Salonu Královéhradeckém ve čtvrtek 24. listopadu od 17 hodin.


4. 8.
2011
Salon Královéhradecký se přestěhoval do nových prostorů

Salon Královéhradecký ukončil k 31.7.2011 svou činnost na adrese Střelecká 748 a přestěhoval se do nových prostorů cca o 50m na adresu Gočárova 761/20. Vzhledem ke stěhování a potřebě upravit nové prostory bude v průběhu srpna 2011 pro veřejnost uzavřen. Na setkání s Vámi v novém se těšíme od září t.r.


21. 7.
2011
Nepodařená socha starosty Ulricha zmizela z náměstí Svobody 20.7.

http://www.tvhradec.cz/Reportaze/Regionalni/Nabrezi-se-tesi-na-sochare--Ulrich-se-odstehoval.aspx


5. 5.
2011
Obraz královéhradecké pevnosti v uzemním plánování - beseda s architektem Janem Faltou

Beseda v rámci cyklu Územní plán včera, dnes a zítra proběhla v úterý 10. května 2011 od 17 hodin v Salonu Královéhradeckém. Arch. Falta hovořil o obrazu barokní pevnosti v obrazu dnešního resp. moderního Hradce Králové. Námětem z besedy bylo zpracovat vývoj hradeckého územního plánování do ucelené publikace. Doufejme, že se této publikace v budoucnosti skutečně dočkáme.


20. 1.
2011
Japonské zahrady - přednáška arch. Jana Hochmana

První letošní akce v Klubu architektů se vydařila ... kolega Hochman přednášel o japonských zenových zahradách a bylo to úžasné ... pokud jste to viděli, tak jistě souhlasíte a pokud Vám to uteklo, tak se určitě přijďte do Salonu podívat příště ... 24. února bude kolega Hájek představovat budoucí podobu náměstí 28. října.

Plakat japonske zahrady


5. 1.
2011
Výstava projektů a realizací královéhradeckých architektů - atrium Stavební fakulty ČVUT v Praze

Výstava prezentující tvorbu současných královéhradeckých architektů pořádaná naším o.s. na základě spolupráce se Stavební fakultou ČVUT v Praze byla otevřena v atriu SF ČVUT v Praze Dejvicích od 12. ledna do 28. února 2011.

Vystava