Archiv aktualit

15. 2.
2012
Další část sbírky psacích potřeb předána Kambodžským dětem - Fotografie + tisková zpráva

Tisková zpráva k finále akce Tříkrálová sbírka per a psacích potřeb pro Kambodžské školy.

Novoroční Tříkrálová sbírka per, propisek a psacích potřeb navazující potažmo na loňskou akci sdružení Civitas per Populi „Pero pro Klause“ měla mezi občany Hradce Králové velký úspěch a bylo vybráno několik kilo propisek, pastelek, fixů, tužek a dalších psacích potřeb. Celkem bylo množství odhadnuto na 2 a půl tisíce kusů psacích potřeb doplněných gumami, pravítky a ořezávátky.

Sbírka v koši neskončila a po rozdělení do rovnocenných balíků čekala na své posly.

Prvním doručitelem části sbírky psacích potřeb (cca 3,5 kg balík) se nakonec během své služební cesty stal Michael Pondělíček – předseda sdružení, který přímo do nitra Kambodži do místní střední technické „JHP školy“ (škola Janky a Honzy Pfeifferových vznikla a je podporována zejména komunitou českých donorů ve spolupráci s nadací Cambodian School Project) osobně dovezl.

Na místě zástupce sdružení CPP předal během jednání o rozvoji školy první balík s potřebami pro střední školu jejímu novému principálovi a učiteli IT technologií panu Sophatovi a další balík byl předán vedoucímu projektů v Kambodži panu Sarithovi Ou, který zbylé psací potřeby doručí do v listopadu vyplavených základních škol. V místě byli přítomní zástupci vedení nadace Cambodian School Project a ti také vyjádřili neskrývanou radost nad velikostí a zejména praktičností daru, protože v technické škole jsou vyučováni zejména zcela nemajetní studenti z místního sirotčince!

Mise tedy dopadla úspěšně a další psací potřeby odjedou s posly do Kambodži, jak doufáme, již na začátku měsíce března a budou opět předány do škol pro chudé, stejně jako další prostředky získané od firem a ze sbírky.

Situace v Kambodži je v první části tohoto roku velmi špatná, protože se drasticky zvyšují ceny potravin a také paliv pod vlivem loňské povodně, která zlikvidovala podzimní úrodu rýže. Nově vysetá rýže teprve dorůstá a nelze tedy sklidit dříve jak v létě a tak místní vzali zavděk starými recepty, takže se na trzích objevily opět kobylky na kari, potápníci s chili a také pavouci v medu a jiné pochoutky, překvapením není ani dušená vodní želva nádherná ke svačině v motorestu.

Na závěr znovu připomínáme, že prostředky jsou v Kambodži předávány adresně těm nejchudším školám a dětem nebo studentům, doručitelé si hradí cestu do místa předání sami, byť jsou v regionu z jiných důvodů.

Vaše dary nepřicházejí nazbyt, DĚKUJEME !

 

Michael Pondělíček

Předseda sdružení CPP


9. 2.
2012
Barmský VJ

Promítání filmu z festivalu Jeden svět v Salonu Královéhradeckém již tradičně ve čtvrtek 9.2.2012 od 17 hod. Těšíme se na Vás! Vstup volný.

Pozvánka

Salon Královéhradecký, Gočárova 761/20 (Ulrichovo náměstí - vedle Mléčných lahůdek). 

Promítej i ty!

Barmský VJ

Anders Ostergaard / Norsko, Švédsko, Dánsko, Velká Británie / 2008 / 84

V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec svědkem brutálního zásahu barmské vojenské junty proti demonstrantům, během něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od té doby se rozhodl bojovat za demokracii. ?Vyzbrojen" malou kamerou a mobilním telefonem se společně s třemi desítkami dalších odvážných mladých Barmánců ze skupiny Democratic Voice of Burma rozhodl podrobně zachytit protivládní demonstrace v září roku 2007 a jejich surové potlačení. Záběry dramatických událostí z kamer těchto reportérů se objevily ve zpravodajství všech významných světových médiích a byly po určitou dobu jedinou možností, jak se svět mohl dozvědět o skutečné situa­ci v Barmě. Skrze detailní záznam práce Joshuy a jeho kolegů, kteří svou činností riskovali život, strhující dokument ukazuje nepopiratelný význam nezávislých médií v boji proti totalitní moci. Barmský VJ získal na loňském festivalu Jeden svět Zvláštní cenu Václava Havla. Letos byl snímek nominován na Oscara za nejlepší dokument roku 2009.


2. 2.
2012
Beseda s PAVLÍNOU SPRINGEROVOU na téma ŽIVOT A POLITIKA NA KUBĚ + Foto z besedy

Besedu a přednáška s Pavlínou Springerovou, vedoucí katedry politologie FF Univerzity HK, 

na téma ŽIVOT A POLITIKA NA KUBĚ.

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek dne 2.2.2012 od 17 hod v Salonu Královéhradeckém (Gočárova 761/20, HK - Ulrichovo náměstí, vedle Mléčných lahůdek). Vstup volný! Všichni jste srdečně zváni.

Pozvánka

Foto z besedy: 

Kuba

Kuba2


26. 1.
2012
Kimčongílie

Další promítání filmu z festivalu Jeden svět se bude konat v Salonu Královéhradeckém již v tradičním čase - tedy ve čtvrtek 26. ledna od 17 hodin.

FOTO z promítání:

Publikum

Publikum

Diváci na Kimčongílii


23. 1.
2012
Petice Nespalujme, recyklujme!

Připojili jsme se k petici o.s. Arnika, protože si také myslíme, že... čtěte "více"!

I vy můžete petici podepsat v Salonu Královéhradeckém (Gočárova 20) od pondělí 23. ledna nebo prostřednictvím interenetu na adrese: http://arnika.org/petice-nespalujme-recyklujme-3#signpetition

Přestože se v posledních letech odpadové hospodářství České republiky posunulo životnímu prostředí přívětivějším směrem, chystaná masivní výstavba spaloven odpadů s výraznou podporou z veřejných zdrojů může tento pozitivní trend zvrátit. Naopak podpora předcházení vzniku odpadu a informovanost občanů jsou v České republice nedostatečné stejně jako podpora kompostování a nastavení efektivního systému recyklace odpadu.

Spalovny nelze definovat jako obnovitelné zdroje energie, protože spalují výrobky z ropy, uhlí a dalších neobnovitelných surovin. Ze spáleného odpadu navíc stále jedna třetina jeho hmotnosti zbude v podobě popele a popílku obsahujících těžké kovy, dioxiny a další toxické látky. Spalovny potřebují stálý přísun odpadů a blokují tím zvýšení recyklace.  Příklady regionů ve střední Evropě ukazují, že lze řešit nakládání s odpady bez jejich masivního skládkování i spalování.
Žádáme proto, aby:

  1. výstavba spaloven nebyla podporovaná z veřejných finančních zdrojů, včetně evropských fondů;
  2. spalovny nebyly nadále definovány jako obnovitelné zdroje energie a nezískávaly tak neoprávněně další podporu z veřejných financí;
  3. byla striktnější kontrola nakládání s popelem a popílkem ze spaloven;
  4. nebylo omezováno právo občanů na účast v rozhodovacích řízeních o spalovnách;
  5. byla zvýšena podpora kompostování a recyklace;
  6. byl zpracován plán prevence vzniku odpadů a větší prostor získaly systémy nulového odpadu, tedy maximálního třídění a recyklace odpadů a opakovaného použití výrobků a
  7. se rozšířil systém vratných obalů a zvýšila se jeho podpora.