Aktuality

30. 6.
2016
Piráti ze Salé

Zveme vás na promítání filmu z festivalu Jeden svět o marocké cirkusové škole, která poskytuje mladým lidem alternativní zdělání s pohybovým talentem.V Salonu Královéhradeckém dne 30.6.2016. od 18:00 hod. Plakát


23. 6.
2016
Boží mlýny

Zveme vás na promítání dokumentárního filmu Boží mlýny o zaniklých šumavských obcích po 2. světové válce.V Salonu Královéhradeckém dne 23.6.2016. Od 18 hodin. 


16. 6.
2016
Sejde z očí, sejde z mysli

Zveme vás na promítání filmu z festivalu Jeden svět z prostředí léčebny pro schizofreniky, kteří spáchali těžké zločiny. V Salonu Královéhradeckém dne 16.6.2016 od 18:00 hodin. Plakát


9. 6.
2016
Chrámy Angkoru pro laiky: Co, kde a kudy

Zveme vás na cestopisné promítání na téma Chrámy Angkoru pro laiky: co, kde a kudy Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D..V Salonu Královéhradeckém od 18:00 dne 9.6.2016. 


2. 6.
2016
Konference "Proměny urbanismu z pohledu zajištění bezpečnosti od pevnosti k dnešku"

Konference, konaná při příležitosti stopadesátiletého výročí bitvy u Hradce Králové, je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové a bude se zabývat proměnou a zhodnocením bezpečnosti města od doby bastionových pevností až po současnost. Konference je určena pro nejširší veřejnost. Program

Konference se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2016 od 10 hod. ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové (Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové). Záštitu nad konferencí převzal MUDr. Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové. Konference je věnována propagaci architektury a urbanismu Hradce Králové, jako podpůrná aktivita k zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Bude se zabývat zhodnocením bezpečnostních aspektů měst od doby bastionových pevností až po současné město.
Hlavním řečníkem bude profesor Jan Koutný z Fakulty architektury v Brně s příspěvkem na téma „Soumrak a zánik Královéhradecké pevnosti a zrod moderního města“. Na konferenci vystoupí celá řada našich významných odborníků jako architekt Jan Falta, vedoucí Odboru památkové péče MMHK, historik Ladislav Zikmund-Lender z Vysoké školy umělecko-průmyslové nebo docent Jiří Kupka ze Stavební fakulty v Praze.

Sponzoři a partneři