Aktuality

30. 6.
2019
Výroční zpráva 2018

V tomto odkazu naleznete výroční zprávu roku 2018.


11. 4.
2019
Revoluční rok 1989 a jeho vliv na další rozvoj naší vlasti

Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí.

Konference se uskuteční ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,
Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy

Více v příloze zde.


19. 12.
2018
TISKOVÁ ZPRÁVA Z PREZENTACE VÝSLEDKU PROJEKTU PODPOŘENÉHO MŽP : PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR

Dne 18. prosince 2018 v družné předvánoční atmosféře proběhla na Ministerstvu životního prostředí v Praze závěrečná prezentace výstupů projektu s názvem PODPORA PŘI MÍSTNÍ ADAPTACI NA ZMĚNU KLIMATU V OBCÍCH A MENŠÍCH MĚSTECH ČR, který s finanční podporou ministerstva zpracovala nestátní nezisková organizace Civitas per Populi, o.p.s.

V projektu jde o pomoc menším sídlům (městům a obcím do 10 tis. obyvatel) v přípravě vlastní – místní - Strategie adaptace na změnu klimatu (RoadMap) a/nebo navazujícího Akčního plánu opatření k adaptaci na změnu klimatu pro prevenci dopadů změny klimatu v místní komunitě. V rámci projektu byl nově zpracovaný elektronický „Asistent adaptační Road Map“ a vytvořena otevřená mapová aplikace. Oba nástroje by měly pomoci právě menším městům i obcím v místním rozvoji, prevenci před negativními vlivy změny klimatu a také k dosažení finanční podpory státu na realizaci efektivních adaptačních opatření pro sídla.

 

Cílem projektu bylo připravit elektronický nástroj na vytvoření originálního místního strategického a akčního plánu Adaptace sídla na vlivy změny klimatu, pouze činností místních komunit, znalců a případně externích podpůrců (expertní hodnocení metodou DELPHI II.). K tomu účelu byly připraveny i pomocné nástroje, které umožní krátké a rychlé hodnocení úrovně rizik v obci a cílevědomou práci na prevenci hlavních negativních vlivů změny klimatu v jejím areálu.

 

Mapové dostupné aplikace a zdroje budou v elektronickém nástroji zúročeny také, současně vznikne e-manuál a doprovodný informační materiál sloužící k osvětě mezi starosty, tajemníky a zastupiteli a zaměstnanci obcí a tedy potenciálními řešiteli Adaptačních úloh při změně klimatu.

 

 

Odborným garantem projektu je a bližší informace Vám poskytne
Mgr. Michael Pondělíček, Ph.D., Civitas per Populi  o.p.s. (nositel projektu)
na e-mailové adrese: civitasperpopuli@gmail.com nebo mpondelicek@gmail.com
nebo na tel. č. +420 602 268 908

 

Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR.
Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.


19. 4.
2018
Konference: Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa
REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ
na téma
Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa
čtvrtek 19. dubna 2018
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a
Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,

15. 6.
2017
Krev v mobilech

Zveme vás na promítání z cyklu Jeden svět na tém: Krev v mobilech. V Salonu Královéhradeckém od 17:00.


Sponzoři a partneři